Skład Rady Pedagogicznej

Kierownictwo szkoły:

Andrzej Chruściel– Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku, geografia, przedmioty zawodowe gastronomiczne
Małgorzata Kijora- Mormul– Wicedyrektor, biologia, przedmioty zawodowe rolnicze i weterynaryjne

Elżbieta Zapała – Wicedyrektor, język polski
Dorota Gąsior– Kierownik Warsztatów i Szkolenia Praktycznego, przedmioty ekonomiczne , język angielski

Nauczyciele:
Alter Damian – przedmioty zawodowe weterynaryjne

Bereziuk Anna-  przedmioty zawodowe weterynaryjne

Bednarczyk Malwina – wychowanie fizyczne

Bochenek Katarzyna – matematyka

Buczek Artur – techniki samoobrony

Burek Bernard –  edukacja dla bezpieczeństwa

Chruściel Aleksandra – przedmioty zawodowe hotelarskie

Chudy Agnieszka – przedmioty zawodowe gastronomiczne

Cichoń Andrzej – przedmioty zawodowe (mechanizacja, agrotronika)

Dudaczyk Martyna – przedmioty zawodowe w zawodzie architektura krajobrazu

Fielestak Aneta – geografia

Florczak – Grzegocka Anna – biologia

Gajda Małgorzata – język angielski. język obcy zawodowy

Giereś Danuta  – historia, wiedza o społeczeństwie, wdż

Glombitza Magdalena – chemia

Golanowska – Hefczyc Małgorzata- historia, język polski

Gromada Marianna – geografia, język niemiecki, język obcy zawodowy

Grzegocka Joanna  – biologia, chemia, przedmioty zawodowe gastronomiczne

Hajdecki Sławomir- wychowanie fizyczne

Iwanecka – Hul Anna – nauka prawa jazdy kat. B

Janocha – Król Barbara – język angielski, język obcy zawodowy

Jocher Ewa – język angielski. język obcy zawodowy

Józefowiak Ewa – język polski

Kałuża Czesław – religia, podstawy przedsiębiorczości, informatyka

Klekociuk Elżbieta – historia, wos, wdż

Konopka Joanna- język angielski, język obcy zawodowy

Kopczyński Krzysztof – edukacja wojskowa

Kowalska – Małek  Agata- przedmioty zawodowe

Krupa – Prusko Aneta – język niemiecki, język obcy zawodowy

Kuś- Kolek Małgorzata- język angielski, język obcy zawodowy

Licznar Ireneusz – przedmioty zawodowe rolnicze

Maryszewska Barbara – nauczyciel bibliotekarz, wiedza o kulturze

Matuszak Joanna – psycholog

Pachołek Jacek – język polski

Pajor- Hajdecka Elżbieta  – wychowanie fizyczne

Paluszek – Dancewicz Anna – przedmioty zawodowe ekonomiczne

Purzycka Elżbieta – muzyka

Rybak –  Stroka Ewa – biologia

Rybka Aneta – przedmioty zawodowe hotelarskie

Sejnowska Agnieszka – informatyka

Sinkowska Julia – fizyka i astronomia, podstawy ekonomii, podstawy przedsiębiorczości

Skarbek Beata – nauczyciel bibliotekarz

Stach Tadeusz – geografia, edukacja dla bezpieczeństwa

Sztonyk Sabina – język niemiecki, język obcy zawodowy, przedmioty zawodowe gastronomiczne

Szwadowska Elżbieta – przedmioty zawodowe w zawodzie architektura krajobrazu i  rolnictwa

Tęcza Anna – matematyka

Trentkiewicz Krystian -wychowanie fizyczne, BHP

Walocha Judyta  – język niemiecki, język obcy zawodowy

Wisła Magdalena – matematyka

Wołczyk Łukasz-  religia

Wołczy Marzena – fizyka

Wróblewski Bartłomiej – przedmioty zawodowe

Wyród Patrycja – pedagog szkolny

Zawadzka- Ciępka Marzanna -opiekun wolontariatu, pedagogika z elementami psychologii